דף הבית : קייטרינג לעסקים : תקופת ההתקשרות הסעדה יומית
תקופת ההתקשרות הסעדה יומית
.

תקופת התקשרות הסעדה יומית

כמה זמן בדרך כלל נמשכת תקופת ההתקשרות?

לכל חברה שיוצאת במכרז הסעדה יש תנאי תשלום שונים, אולם ניתן לומר שאם מדובר בספק שזו השנה הראשונה בה הוא מספק מזון לאותה חברה יהיה חוזה העבודה תקף למשך שנה אחת עם אופציה להארכה ל-12 חודשים נוספים. חלק מהחברות ישכרו את שירותיכם ל-24 חודשים עם אפשרות להארכה לעוד 12 חודשים, אך כאמור אם מדובר בספקים חדשים האפשרות הראשונה סבירה יותר.

גם אופן הפסקת ההתקשרות נתון בדרך כלל באחריותה של החברה המעסיקה, וגם כאן הנושא בוודאי ידון בהרחבה בהסכם העבודה. ישנם מספר סיבות בגינן יכולה החברה להפסיק את עבודתו של ספק הקייטרינג, כשלכל סיבה ישנה דרך ואופן בה ההודעה תימסר. אם הספק ביצע עבירה חמורה תהיה החברה רשאית להפסיק את עבודתו באופן מידי ולהודיע על כך בכתב, ובהמשך על עבירות קלות יותר, תהיה לספק זכות להתגונן או לחילופין זמן התראה ארוך יותר. בדרך כלל כל הפסקת התקשרות תגרור גם את הסעיף כי מובהר כי במקרה של הפסקת התקשרות לא תהיה כל טענה לצדדים.

מקובל שצורת התשלום תתבצע כנגד חשבונית בהעברה בנקאית או צ'ק, בתנאים של שוטף 30\45 ישנה מגמה בין כל הגופים בישראל להוריד את תנאי השוטף.
שם :
טלפון:
אזור מגורים :
דואר אלקטרוני :
נושא / כותרת :
תוכן :